Production


 

249000 Kaluga region, Borovsky dstr,  
Balabanovo, Kommunalnaya str, 2 
tel.: +7 484 292 24 11

fax: +7 48438 20990        

           
Senior Project Manager TM «CF Systems» / TM « IDALGO »
Mr. Zhelezovskiy Valeriy
e-mail: valera@cf-systems.ru 
tel.: +8 (48429) 22411 (int. 48010)
Mobile: +7 (911) 711-42-26

Sales manager
Tatiana Rogova 
e-mail:  tatianar@freelitedecor.ru
tel.: +79108646845