Production

Zavod_Fad
Shema_CFS_ENG

2249000 Kaluga region, Borovsky dstr, Balabanovo, Kommunalnaya str, 2
tel.: +7 484 292 24 11 / fax: +7 48438 20990

Senior Project Manager TM «CF Systems» / TM « IDALGO »
Mr. ZHELEZOVSKIY VALERIY
e-mail: valera@cf-systems.ru
tel.: +8 (48429) 22411 (int. 48010)
Mobile: +7 (911) 711-42-26

Strategic partners